Otwórz menu

Fundacja

Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom

Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom  założona została w 1997 roku. Ma na celu wspieranie działań Centrum Tańca poprzez:

 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć kulturalnych, tanecznych, edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • organizowanie turniejów tańca, pokazów tanecznych oraz festynów celem autoprezentacji dzieci i młodzieży
 • finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, połączony z wdrażaniem programów profilaktycznych
 • realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych mających na celu nauczenie aktywności w organizacji czasu wolnego oraz pomoc w radzeniu sobie z codziennymi problemami,
 • organizowanie warsztatów umiejętności i obozów terapeutycznych dla młodzieży niedostosowanej i zagrożonej patologią społeczną
 • realizację programów edukacyjno – wychowawczych mających na celu nauczenie aktywności w organizacji wolnego  czasu,
 • wskazywanie  właściwych form zachowania w towarzystwie oraz postaw wobec osób dorosłych,
 • pomoc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przedstawienie wartości pomocy innym osobom poprez wspólne dązenie do realizacji celu,
 • wskazywanie konstruktywnych  sposobów rozwiązywania sytuacji  trudnych,
 • rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań, których dalsze rozwijanie jest w stanie uchronić młodegop człowieka przed popadnięciem w młodzieńczy alkoholizm czy  narkomanię.

W ciągu 10 lat Fundacja w swojej działalności zrealizowała szereg programów przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta czy też Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Do tej pory Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom zrealizowała programy:

 • Upowszechnianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Doskonalenie umiejetności i kształtowania sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieżyw okresie ferii zimowych.

Aktualnie Fundacja Młodzi Przeciw uzależnieniom swoje działanian skupia na reazlizacji zadań z zakresu:

 • Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z  uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w różnych dziedzinach kultury.
 • Rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i  imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej.

Fundacja jest także współorganizatorem imprez: Olsztyn Tańczy oraz Międzynarodowego  Festiwalu Tańca Tropicana Cup – które to doskonale wpasowują się w misję Fundacji, jaką jest upowszechnianie różnych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć działalność Fundacji zachęcamy do dokonania wpłat na konto:

Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom
PKO BP Oddział Olsztyn
04102035410000550201123900

W przypadku wpłaty 1% z podatku należy podać nr KRS 0000246827

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

pfr
Wróć do góry
facebook instagram
Zamknij menu
Zadzwoń do nas 515 745 911 Zapisz dziecko